MÅRTSBO TIMMERHUS

Företaget


Företaget Mårtsbo har gamla anor. Mårtsbo är ett samhälle i Norrland där Mårtsbo Ångsåg redan i slutet av 1800-talet sågade timmer och handbilade timmerhus. Vi tillverkar fortfarande ett begränsat antal timmervillor och fritidshus av hög kvalitet varje år.
Under senare år har verksamheten etablerats i södra Sverige med viss export till Tyskland och Danmark.

Mårtsbo timmerhus tillverkas idag i en ny modern verkstad utanför Landskrona i Skåne där visningshus, tillverkning och kontor finns.

Mårtsbostugan är stugor i storlekar från 10 kvm till 40+ 15kvm i loftversionen. Mårtsbostugan är tillverkad av furutimmer från Norrland. Timmerstommarna har dimensionen 60 x 145 mm med fasprofil och dubbelspont. Timmerstommarna levereras helt monteringsfärdiga och uppmärkta för snabb leverans. Vi ombesörjer även transport, montering och inredningsarbete om så önskas.

Mårtsbo Timmerhus är fritidshus och permanenta villor som är utförda av isolertimmer. Timmerknutarnas dimension är 110 x 185 mm och väggtimmerdimensionen är 35 x 185 mm. Mårtsbo Timmerhus levereras dels i standardstorlekar mellan stuga i 30 kvm upp till stor loftvilla på 135 kvm men även som kundanpassade utföranden. Kontakta oss för konsultation så bistår vi med idéer och skiss på Ert nya timmerhus. Vi ombesörjer även transport, montering och inredningsarbete om så önskas.

Mårtsbohus är vår avdelning för villa- och fritidshustillverkning. Vi tillverkar monteringsfärdiga byggsatser i storblock för trä eller putsad fasad. Vi tillverkar Din villa eller Ditt fritidshus inomhus efter Dina önskemål i en modern anläggning inom fabriksområdet. Fördelen med detta är att du vet att inget byggmaterial eller känsliga delar av huset har blivit utsatt för fukt under tillverkningen. Vidare kan Du när Du vill på plats följa tillverkningen av Ditt hus.Vi bygger endast ett begränsat antal villor per år för att kunna erbjuda den personliga kontakten och en god övervakning av byggprocessen. Detta borgar för den höga kvaliteten som finns i alla Mårtsbohus. Vi har en nära kontakt med kunden genom hela processen och ovanstående anser vi vara en del av vår kvalitetsgaranti. Inom kort kommer det att finnas mer information om vår villatillverkning och bilder på hemsidan. Återkom eller kontakta oss per telefon för mer information.

Alla monteringar och entreprenader utföres av duktiga hantverkare.

Vi vänder oss i första hand till köpare som vill engagera sig i sitt husbygge. Skall ni bygga till låg kostnad gäller samarbete. Arbetsfördelning mellan kund, husleverantör och entreprenörer.
Vi svarar för all fackkunskap, kalkyl och samordning. Tillsammans kan vi bygga ert hus till ett mycket konkurrenskraftigt pris.
Specialhus kan levereras enligt kundens önskemål. Ritningskostnader tillkommer då.

Leveransalternativ

Mårtsbo Timmerhus levereras i 3 olika utföranden enligt följande:
STOMLEVERANS

Högbearbetad monteringsfärdig byggsats.

Tryckimpregnerad syll 45 x 145 mm. Timmerfasad, gavelspetsar, takkonstruktion, golvbjälklag, ytterväggsreglar i T-profil, skarvlaskar, vinkeljärn, balkskor samt specialskruv.

TÄT STOMME

Byggsats som efter montering ger tätt hus och isolerat golv.

Minileverans kompletterad med yttertak, underlagspapp, golvspånskivor, undergolv, golvisolering, foder, vindskivor, fönster, fönsterdörr och entredörr.

STANDARDLEVERANS

Komplett byggsats för fullisolerat hus.

Minileverans + Stomleverans kompletterad med följande material:

Vägg- och takisolering, vindväv, plastfolie, gipsade innerväggar med innerdörrar i spegelfura, panelade innertak och lister.

Isolering:

Våra fritidshus har följande isolering: Golv 150 mm, ytterväggar 120 mm och tak 170 mm. (Eller enligt överenskommelse.)

Våra villor har följande isolering: Golv 200 mm, ytterväggar 190 mm och tak 250 mm. (Eller enligt överenskommelse.)

Fönster:

Våra fritidshus har tvåglas termo antiktyp fönster.

Våra villor har treglas termofönster.

Innerväggar:

Timmerpanel kan mot pristillägg levereras till innerväggar.


Finansiering:

Då det gäller montage av våra hus och stugor samarbetar vi med följande företag:

Finansiering:

I ett unikt samarbete med Handelsbanken kan Mårtsbostugan erbjuda förmånlig finansiering vid köp av hus.

 

 

 

För närmare information kontakta Lars T. Bengtsson Tel. 0707 - 41 82 00

Senast uppdaterad 2016-02-16