MÅRTSBO TIMMERHUS

Friggebodar


 

Nya regler för s k friggebodar från 2008-01-01 !

"Från och med den 1 januari 2008 är det tillåtet att utan bygglov uppföra fristående komplementbyggnader, så kallade friggebodar, om den sammanlagda byggnadsarean inte är större än 15,0 m². Det finns inte längre någon begränsning av antalet bodar. Taknockshöjden får inte överstiga 3,0 meter.

Boden får inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter om inte de grannar som berörs medger det."

Mer info på: www.boverket.se

 

Vi erbjuder nu våra mycket populära modeller av Björnhusförråden på 10 kvadrat även i storlekarna 12 och 15 kvadratmeter och dessutom till mycket förmånliga priser !

Vi har även garage i som överensstämmer med de nya reglerna!

Vi erbjuder ett flertal gäststugor i såväl massivt timmer som panelklädda hus enligt de nya reglerna. Du kan dessutom få Din nya gäststuga enligt egen design. Vi tillverkar efter Dina önskemål!

Visningshus finns vid fabriken.

Jag vill se friggebodserbjudanden!

För ytterligare information och beställning kontakta Lars T. Bengtsson på telefon 0707-418200.

 

Senast uppdaterad 2010-10-13